دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی حسام عمرانی فرد - خانه
PDF چاپ ایمیل

alt

 

حسام عمرانی فرد


دانشجوی دکتری Ph.D مکانیک بیوسیستم


دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hesam.omranifard (at) mail (dot) um (dot) ac (dot) ir

 

بهنگام کردن در جمعه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، ۱۱:۱۰